•  

5.Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. Domaňovce- Spišský Hrhov