•  

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce úsek km 0,00-8,00 SO 331-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia

Názov projektu/predmet zákazky: Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce úsek km 0,00-8,00 SO 331-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia

Miesto a lehota uskutočnenia prác: PSK 2009

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.