•  

I/67 Poprad – Kežmarok I. etapa Rekonštrukcia a preložka cesty Poprad – Matejovce PHS

Názov projektu/predmet zákazky: I/67 Poprad – Kežmarok I. etapa Rekonštrukcia a preložka cesty Poprad – Matejovce PHS

Miesto a lehota uskutočnenia prác: 2011

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.