•  

Krajná Poľana - Vážnica

Názov projektu/predmet zákazky: Krajná Poľana - Vážnica

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Krajná Poľana 07/2010 -08/2010

Objednávateľ: EMcon s.r.o.