•  

Odvodňovacie zariadenie – odvedenie vody z povrchového odtoku

Názov projektu/predmet zákazky: Odvodňovacie zariadenie – odvedenie vody z povrchového odtoku

Miesto a lehota uskutočnenia prác: 07/2014-10/2014

Objednávateľ: Obec Turcovce