•  

Oprava mosta č. 5474 pred obcou Ťahanovce

Názov projektu/predmet zákazky: Oprava mosta č. 5474 pred obcou Ťahanovce

Miesto a lehota uskutočnenia prác:

Objednávateľ: Mesto Košice