•  

Privádzač Košice, Južné nábrežie – Predĺženie protihlukovej steny

Názov projektu/predmet zákazky: Privádzač Košice, Južné nábrežie – Predĺženie protihlukovej steny

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Košice 2013

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.