•  

Privádzač Košice, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa SO 308-00 Protihluková stena v km 0,435-0,770 trasy B

Názov projektu/predmet zákazky: Privádzač Košice, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa SO 308-00 Protihluková stena v km 0,435-0,770 trasy B

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Košice 2009

Objednávateľ: EUROVIA SK a.s.