Referencie

Rok 2007


foto   – I/67 Poprad – Kežmarok I.etapa Rekonštrukcia a preložka cesty  Poprad - Matejovce - SO 301-00 Oplotenie a protihlukové steny

foto   – Rekonštrukcia vozovky – Merkury Market – Prešov

foto   - I/77Mokroluh – Bardejov, rekonštrukcia cesty, I. etapa - SO 103,302,303,304,305,306, -00 Protihluková stena v km 1,490 00-1,408 00

foto   - Oplotenie Dialnice D1 – Mengusovce – Važec - SO 251 – Protihluková stena vpravo pri obci Štrba

         - Revitalizácia obcí VÚC Košice – Lastomír, Slepkovce, Falkušovce, Malčice

         - Oprava opory mosta po povodni – Lukov

foto   -Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000 - SO 321 – 31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia

Rekonštrukcia ciest v správe SC KSK Správa a údržba Michalovce: na stavbách :
2.1.1 Rekonštrukcia cesty II/554 križovanie cesty III/554003 Malčice
2.1.2 Rekonštrukcia cesty II/554 Kačanov - Falkušovce
2.1.3 Rekonštrukcia cestyI II/050229 Michalovce - Lastomír
2.1.4 Rekonštrukcia cesty III/050229 Lastomír - Budkovce

2.1.5 Rekonštrukcia cesty III/050230 Budkovce – križ. III/050218

 

Rok 2008

 

foto  Betónová cesta a rampa Kronospan Prešov - Spevnené plochy + rampa

 

foto - Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, km 8,876-9,324 - SO 261-00, Protihluková clona

foto   - Protihluková stena – Mengusovce – Jánovce

 

foto   -Napojenie OC Merkury Market na štátnu cestu I/18

          - Parkovisko – Ekopak – Prešov

          - Nakladacia rampa – Kronospan – Prešov

          -Vjazd a parkovacia plocha NDS,a.s.

foto   - Oprava mosta č. 5474 pred obcou Ťahanovce

foto   - Sobrance – Logistické stredisko


Rok 2009


foto   - Protihluková stena – Košice – Vyšné Opátske

foto   - Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, II. etapa - SO 308-00 Protihluková stena v km 0,435-0,770 Trasy „B“

         - Parkovisko – Prešov

         - Reprofilácia opôr mosta – Košice – Furča

foto   - Hygienické vybavenie Dialnice D1 – Mengusovce – Janovce

foto   - Zvodidlá – Choňkovce

 

foto   - Sanácia stredných opôr mosta na Triede L. Svobodu v Košiciach

        - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Bánovce nad nad Ondavou

        - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lackovce

        - Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce úsek km 0,00-8,00

         - SO 321-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia

         - SO 331-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia

         - Privádzač Košice, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa SO 308-00 Protihluková stena v km 0,435-0,770 trasy B


Rok 2010


foto   - Revitalizácia obcí – Bánovce nad Ondavou, Lackovce, Nižný Žipov

 

foto   - Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Bánovce nad Ondavou -1. etapa


foto   -Preklenutie priepasti pod štátnou cestou III/5473- SO Priepasť


foto   - Vyšné Nemecké - Važnica


         - Oprava priekopy v obci Tulčík

         - Rekonštrukcia mostu – Domaňovce

         - Výstavba Vážnic – Krajná Poľana, Vyšné Nemecké

         - Stabilizácia cesty – Košice - Kavečany

Rok 2011


         – Priemyselná zóna Petrovany

         – SO 101-00 Rekonštrukcia cesty

         – SO 701-00 STL Plynovod

         – Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica - Niedzica

         – I/67 Poprad – Kežmarok I. etapa Rekonštrukcia a preložka cesty Poprad – Matejovce PHS

         – Revitalizácia krajiny a integrovaného manažnentu povodí SR- 1.Realizačný projekt
2.Realizačný projekt

         - Rekonštrukcia cesty – Priemyselná zóna – Petrovany

foto   - Modernizácia cesty, protihluková stena,chodníky – obchvat Poprad – Kežmarok

         - Modernizácia cesty Pribeník (SR) – Lácacséke (MR)

foto   - Modernizácia cesty – Mníšek nad popradom (SR)- Niedzica (PR)


Rok 2012


         – Drienovská Nová Ves – Centrum obce, rekonštrukcia chodníka

         – Diaľnica D1 Jablonov – Studenec II. etapa – ľavý jazdný pás

         – Úprava verejných priestranstiev – technologické riešenia manažmentu dažďových vôd v obci Somotor

Rok 2013


         – Privádzač Košice, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa SO 308-00 Protihluková stena v km 0,435-0,770 trasy B

         – Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina

Rok 2014


         – Realizácia oceľového prístrešku

         – Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Seňa

         – 1481 Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek km 0,000-9,000

         – SO 326-00 Úprava potoka Bicír v km 7,775 D1

         – Kanalizácia obcí Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom a výstavba ČOV

         – Odvodňovacie zariadenie – odvedenie vody z povrchového odtoku v obci Turcovce

         – Drienovská Nová Ves centrum II. etapa

         – Modernizácia miestnych komunikácií v obci Bánovce nad Ondavou – Vetva na dokončenie

         – Obnova a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce medzi obcami Pribeník a Lácacséke

Rok 2015


         – D1 Jánovce – Jablonov, I

         – SO 250 – Protihluková stena v km 1.530 – 1.665 v pravo

         – D1 Jánovce – Jablonov, I

         – SO 251 – Protihluková stena v km 7.170 – 7.500 v pravo

         – Realizácia odvetrania vodojemov

         – Privádzač Košice VSS – Červený rak

         – SO 701 – Protihluková stena

         – Revitalizácia centra obce Brestov

         – Revitalizácia centra obce Duplín

         – Revitalizácia centra obce Trsťany