•  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Bánovce nad Ondavou

Názov projektu/predmet zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Bánovce nad Ondavou

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Bánovce nad Ondavou 03/2010-07/2009

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou