•  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lackovce

Názov projektu/predmet zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lackovce

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Lackovce 03/2009-07/2009

Objednávateľ: Obec Lackovce