•  

Sobrance – Logistické stredisko

Názov projektu/predmet zákazky: Sobrance – Logistické stredisko

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Sobrance

Objednávateľ: EUROVIA SK a.s.