•  

Zbudské Dlhé – Dopravné ihrisko

Názov projektu/predmet zákazky: Zbudské Dlhé – Dopravné ihrisko

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Zbudské Dlhé  10/2016 12/2016

Objednávateľ: Obec Zbudské Dlhé