•  

O nás

Kaping s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorá ponúka svoje stavebno-obchodné služby už viac ako 12 rokov. Naša spoločnosť so sídlom v Prešove vznikla v roku 2006 a odvtedy sa dynamicky rozvíja. Už od začiatku nášho fungovania ponúkame kvalitu za prijateľnú cenu, porovnateľnú so svetovým štandardom, ktorú trh vyžaduje. Kaping s.r.o. má širokospektrálne zameranie v stavebnom a obchodnom sektore. Predmetom činnosti našej spoločnosti je najmä realizácia dopravných, pozemných, inžinierskych aj líniových stavieb. Zameriavame sa nie len na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, ale aj na sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a projektu. Zároveň svoje služby orientujeme na čistenie budov a upratovanie.

Certifikáty, ktoré sme získali sú dôkazom toho, že naša spoločnosť stavia na troch dôležitých atribútoch, a to na kvalite výroby a služieb, ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Garanciou kvalitne odvedenej práce je certifikát ISO 9001:2008. Dodržiavaním prísnych pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme získali certifikát OHSAS 18001:2007. Samozrejmosťou je zodpovedný prístup k životnému prostrediu, jeho ochrana a starostlivosť, čo nám potvrdzuje certifikát ISO 14001:2004. Všetky tieto princípy dôkladne uplatňujeme a neustále ich zlepšujeme.

Na to, aby mohla spoločnosť poskytovať tie najkvalitnejšie služby potrebuje kvalifikovaných zamestnancov. Naši zamestnanci preto pristupujú k práci profesionálne, zodpovedne a individuálne, vedia využívať svoju invenciu a skúsenosti na to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Pri práci používame najmodernejšie pracovné postupy a technológie.

Našou prioritou je spokojný zákazník, preto sa vždy snažíme prispôsobiť riešenia jeho potrebám, aby sme mu čo najviac vyhoveli.

Certifikáty