•  

D1 Jánovce – Jablonov, I SO 250 – Protihluková stena v km 1.530 – 1.665 v pravo

Názov projektu/predmet zákazky: D1 Jánovce – Jablonov, I SO 250 – Protihluková stena  v km 1.530 – 1.665 v pravo

Miesto a lehota uskutočnenia prác: 06/2015-07/2015

Objednávateľ: Váhostav-SK a.s.