•  

Obec Baškovce – Úprava vodotoku

Názov projektu/predmet zákazky: Obec Baškovce – Úprava vodotoku

Miesto a lehota uskutočnenia prác: 08/2015 – 10/2015

Objednávateľ: Obec Baškovce