•  

Obnova a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce medzi obcami Pribeník a Lácacséke

Názov projektu/predmet zákazky: Obnova a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce medzi obcami Pribeník a Lácacséke

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Pribeník 2011

Objednávateľ: Obec Pribeník