•  

Revitalizácia centra obce Duplin

Názov projektu/predmet zákazky: Revitalizácia centra obce Duplin

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Trsťany 04/2015-06/2015

Objednávateľ: Obec Duplin