•  

Vyšné Nemecké - Vážnice

Názov projektu/predmet zákazky: Vyšné Nemecké - Vážnice

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Vyšné Nemecké 2010

Objednávateľ: SSC