•  

I/77 Mokroluh – Bardejov rekonštrukcia cesty, I.etapa SO 303-00,304-00,305-00,306-00 Protihluková stena

Názov projektu/predmet zákazky: I/77 Mokroluh – Bardejov rekonštrukcia cesty, I.etapa SO 303-00,304-00,305-00,306-00 Protihluková stena

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Obec Mokroluh 01/2007-07/2007

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.