•  

Revitalizácia centra obce Trsťany

Názov projektu/predmet zákazky: Revitalizácia centra obce Trsťany

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Trsťany 04/2015-06/2015

Objednávateľ: Obec Trsťany