•  

Revitalizácia centra obce Brestov

Názov projektu/predmet zákazky: Revitalizácia centra obce Brestov

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Brestov 09/2014-06/2015

Objednávateľ: Obec Brestov