•  

Spoločné zariadenia a opatrenia PPU Jesenské

Názov projektu/predmet zákazky: Spoločné zariadenia a opatrenia PPU Jesenské

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Jesenské

Objednávateľ: Saroute s.r.o.