•  

Sanácia stredných opôr mosta na tr. L. Svobodu v Košiciach

Názov projektu/predmet zákazky: Sanácia stredných opôr mosta na tr. L. Svobodu v Košiciach

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Košice 2009

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.