•  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území miesta Snina

Názov projektu/predmet zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území miesta Snina

Miesto a lehota uskutočnenia prác: Snina

Objednávateľ: Inžinierske stavby a.s.